Video Transcript

Về đoạn phim của IBAC bằng tiếng Việt

Khi tham nhũng xảy ra trong khu vực công quyền
nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Tham nhũng làm lãng phí các loại
tiền thuế và phí của chúng ta

mà đáng lý nên được sử dụng để vận hành
và duy trì

trường học, bệnh viện, đường xá và các dịch vụ cũng
như dự án công cộng quan trọng khác của Victoria.

Cộng đồng Victoria kỳ vọng các nhân viên trong khu
vực công quyền, trong chính phủ tiểu bang,

trong hội đồng thành phố địa phương
và nhân viên cảnh sát

hành xử đúng mực và sử dụng công quỹ
cũng như tài sản công một cách có trách nhiệm

vì lợi ích của tất cả chúng ta.

Chúng ta kỳ vọng họ trung thực,

không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, lòng tham

hay bởi việc tham gia vào các hành vi phạm tội.

Chúng ta kỳ vọng không có tham nhũng
trong khu vực công quyền của chúng ta.

IBAC là cơ quan độc lập
chống tham nhũng của Victoria.

IBAC xử lý nghiêm túc
hành vi tham nhũng và sai trái

trong các bộ và cơ quan
của chính phủ tiểu bang,

trong Lực lượng Cảnh sát Victoria,
của các nhân viên và ủy viên của hội đồng thành phố,

đại biểu quốc hội,
chánh án và thẩm phán.

Khi có điều gì không đúng
trong khu vực công quyền của Victoria,

IBAC mang lại cho mọi người
khả năng làm một điều gì đó về việc này.

Tham nhũng và hành vi sai trái trong khu vực công
quyền của Victoria có thể dưới nhiều hình thức,

chẳng hạn như nhận hoặc đưa hối lộ,

sừ dụng chức quyền một cách không trung thực,

gian lận hay đánh cắp

sử dụng sai trái thông tin từ nơi làm việc

hoặc lên kế hoạch cho bất kỳ hành vi tham nhũng nào.

Liên quan đến Lực lượng Cảnh sát Victoria,

tham nhũng và hành vi sai trái nghiêm
trọng cũng có thể bao gồm

việc lạm dụng quyền lực của cảnh sát,

chẳng hạn như hành hung và lạm dụng vũ lực,

có các mối quan hệ không phù hợp

và tiết lộ thông tin của cảnh sát
cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, IBAC không thể điều tra
các vấn đề từ các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác,

các vấn đề ở cấp liên bang
hay bất cứ vấn đề gì trong khu vực tư nhân

trừ khi nó liên quan đến một viên chức
của khu vực công quyền của Victoria;

và IBAC không xử lý các vấn đề liên quan đến
thái độ thô lỗ hay dịch vụ khách hàng yếu kém.

Có phải bạn đã chứng kiến thấy điều gì đó?

Bạn nghi ngờ có tham nhũng?

Vậy hãy làm gì đó về việc này.

Hãy tìm hiểu các cách bạn có thể trình báo tham nhũng

bằng việc truy cập trang mạng của
chúng tôi hoặc gọi số 1300 735 135.

Khi bạn liên hệ với IBAC,

chúng tôi sẽ thẩm định thông tin
về tham nhũng mà bạn cung cấp

để quyết định liệu có nên chuyển vụ việc,
bỏ qua hoặc điều tra vụ việc đó.

IBAC có trách nhiệm phanh phui,
ngăn ngừa và điều tra

tham nhũng và hành vi sai trái nghiêm trọng trong
khu vực công quyền và trong Lực lượng Cảnh sát Victoria,

nhưng việc lên tiếng khi có điều gì đó không
đúng là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Với sự trợ giúp của bạn,

chúng tôi có thể tiếp tục tăng cường tính liêm chính và sự kiên
cường chống lại tham nhũng trong khu vực công quyền

và bảo đảm là
công quỹ và tài nguyên công cộng

được sử dụng để mang lại các dịch vụ và dự án
mà cộng đồng Victoria kỳ vọng.

Muốn biết thêm thông tin, xin bạn truy cập
trang mạng www.ibac.vic.gov.au

hoặc gọi số 1300 735 135.