Video Transcript

Türkçe IBAC videosu hakkında

Kamu sektöründe yolsuzluk, hepimizi  incitir.

Yolsuzluk, Victoria okulları, hastaneleri, yolları ve diğer
önemli kamu  hizmetlerinin ve projelerinin sürmesi

ve belirli seviyede kalmasında kullanılması gereken

vergilerimizin israfına neden olur.

Victoria toplumu, kamu sektörü, eyalet hükümeti,

belediye görevlileri ve polis memurlarının,
hepimizin iyiliği için

uygun davranış sergilemesi ve kamu
parası ve malını sorumlu şekilde

kullanmasını bekler.

Onların dürüst  olmasını,

kendi çıkarları ve hırslarının etkisinde kalmamasını,

veya suç teşkil eden girişimlerde bulunmamasını bekleriz.

Kamu sektörümüzün yolsuzluktan
arınmış olmasını bekleriz.

IBAC, Victoria’nın bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumudur.

IBAC, eyalet hükümet daire ve kurumları,

Victoria Polisi, belediye memurları ve
belediye meclis üyeleri,

parlamenterler, hakim ve yargıçlar arasındaki

ciddi yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma  olaylarını ele alır.

Victoria kamu sektöründe yanlış bir şey olduğunda,

IBAC  herkese, bununla ilgili bir şey yapma
yeteneği sağlar.

Victoria kamu sektöründe yolsuzluk ve görevi
kötüye kullanma,

rüşvet almak veya teklif etmek,

bir makamı dürüst olmayan bir şekilde kullanmak,

sahtekarlık ve hırsızlık,

işyerindeki bilgiyi uygunsuz amaçla kullanmak
veya  usulsüz faaliyetleri planlamak gibi

pek çok şekilde ortaya çıkabilir.

Victoria Polisi’nde ise,

ciddi yolsuzluk ve görevi kötüye
kullanma şunları da kapsayabilir:

saldırı ve aşırı güç kullanımı gibi

polis yetkisini kötüye kullanma,

uygunsuz ilişkiler geliştirme ve

polisin elindeki bilgileri organize suç
gruplarıyla paylaşma

Bununla birlikte IBAC, bir kamu sektörü
çalışanıyla ilgili olmadığı sürece

diğer eyalet ve bölgelerdeki konuları,
herhangi federal konu veya

özel sektörü ilgilendiren olayları incelemez;

ve IBAC, kaba davranış,
kötü hizmet alanlarına da bakmaz.

Bir şey mi gördünüz?

Yolsuzluktan mı şüpheleniyorsunuz?

O  halde o konuda bir şey yapın.

Yolsuzluğu nasıl  bildirebileceğinizi internet
sitemizi ziyaret ederek veya

1300 735 135 numarayı arayarak öğrenin.

IBAC ile iletişime geçtiğinizde,

olayı havale etme, reddetme veya araştırma
kararı vermek üzere

yolsuzlukla ilgili olarak verdiğiniz
bilgileri değerlendireceğiz.

IBAC, kamu sektöründe ve Victoria Polisi’ndeki

ciddi yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmayı ortaya çıkarma,
önleme ve araştırmadan sorumludur,

ancak bu herkesin yanlış bir şey gördüğünde sesini
yükseltmesine bağlıdır.

Sizin yardımınızla,

kamu sektöründe dürüstlüğü ve yolsuzluğa karşı direnişi
güçlendirmeye devam edebiliriz

ve kamu parası ve kaynaklarının,
Victoria toplumunun beklediği şekilde

hizmet ve projelerde kullanılmasını sağlayabiliriz.

Daha fazla bilgi için
www.ibac.vic.gov.au internet sitesini ziyaret edin

veya 1300 735 135 numarayı arayın.