Српски (Serbian)

IBAC информативни лист

Овај информативни лист даје општи преглед Независне свеобухватне антикорупционе комисије Викторије (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), укључујући њену сврху, функције и овлашћења.

Информативни лист о пријављивању корупције и неприкладног понашања

Овај информативни лист објашњава шта можете да пријавите Независној свеобухватној антикорупционој комисији Викторије (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), како да поднесете пријаву и шта се догађа након тога.

Формулар за жалбе (Word/DOCX)

Корупцију у јавном сектору (државним установама) или непримерено понашање полиције у Викторији IBAC-у треба да пријавите на овом обрасцу. У жалби детаљно наведите о каквом наводном понашању се ради, ко је био укључен, шта се десило, где и када, а можете да приложите и документацију која поткрепљује ваше наводе.