Hrvatski (Croatian)

IBAC informacijski list

Ovaj informacijski list daje opći pregled Neovisne sveobuhvatne protukorupcijske komisije Viktorije (Victoria’s Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), uključujući njezinu svrhu, funkcije i ovlasti.

Informacijski list o prijavljivanju korupcije i neprikladnog ponašanja

Ovaj informacijski list objašnjava što možete prijaviti Neovisnoj sveobuhvatnoj protukorupcijskoj komisiji Viktorije (Victoria's Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC), kako trebate podnijeti prijavu i što se događa nakon toga.

Оbrazac za pritužbu (Word/DOCX)

Korupciju u javnom sektoru (državnim ustanovama) ili nedolično ponašanje policije u Viktoriji IBAC-u trebate prijaviti na ovom obrascu. U žalbi navedite pojedinosti o navodnom ponašanju, tko je bio uključen, što se dogodilo, gdje i kad, а možete priložiti i dokumentaciju koja podupire vaše navode.